W ramach realizowanego projektu propagującego powtórne wykorzystywanie surowców, firma Amerpol Karton Sp. z O.O. wraz ze szkołą podstawową im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku przeprowadziła akcję mającą na celu zwiększenie świadomości dzieci w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystania makulatury z rynku wtórnego. Akcja połączona była ze zbiórką makulatury, którą wykorzystano do tworzenia prac plastycznych.

Ogłoszony został konkurs plastyczny pod tytułem:
”Jak to się kręci - Recykling papieru - od pudełka do pudełka”.

Uczniowie, po prelekcjach tematycznych wykonali prace plastyczne, obrazujące czym dla nich jest recykling, jak one to rozumieją i widzą.

Poszczególne prace przedstawiają kolejne etapy całego procesu produkcji opakowań oraz drogę ich „życia” w aspekcie szeroko pojętego recyclingu: