Dotacje EU

Dotacje UE

Prace instalacyjno-budowlane Informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektów:

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013